Phòng kinh doanh chủ đầu tư – Cập nhật tiến độ thi công dự án Lux Home Gardens tháng 08/2020. Tính tới thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thiện được 80%.